Zoek
Sluit dit zoekvak.

Algemene Spelvoorwaarden voor de Disney On Ice Ticket Giveaway

 1. Deze algemene spelvoorwaarden (de “Spelvoorwaarden”) van Kids Love Travel, gevestigd te Zandvoort, zijn van toepassing op het kleine promotionele kansspel “Disney On Ice ticket giveaway” dat zal plaatsvinden van 5 tot en met 12 oktober.
 2. Acceptatie van de Spelvoorwaarden

 3. Deelname aan de Actie houdt volledige acceptatie van deze Spelvoorwaarden in. Indien u de Spelvoorwaarden niet accepteert, moet u niet deelnemen aan de Actie. De Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers (zoals gedefinieerd onder spelvoorwaarde 4) van de Actie uit te sluiten in geval van schending van deze Spelvoorwaarden.
 4. Geen kosten verbonden aan deelname

 5. Aan de deelname aan de Actie worden door de Organisator geen kosten verbonden.
 6. Wie kan deelnemen?

 7. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon (een Deelnemer) die 18 jaar of ouder is en zich via Facebook en Instagram in de genoemde actie periode hiervoor heeft aangemeld.
 8. Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar en werknemers (of hun directe familie) van organisator of van enige andere onderneming die beroepsmatig betrokken is bij deze wedstrijd
 9. Wat kun je winnen?

 10. Op 13 oktober wordt uit alle Deelnemers één willekeurige prijswinnaar (de Prijswinnaar) getrokken en worden de volgende prijzen verdeeld (de Wedstrijdprijzen): 4 Zilveren tickets voor Disney On Ice presenteert Magisch IJsfestival op vrijdag 27 december om 19.30 uur met een waarde van € 24,50 per ticket.
 11. Eventuele bijkomende kosten en arrangementen zijn niet inbegrepen in de Wedstrijdprijzen. Dit omvat eventuele reisarrangementen (waaronder parkeren) en reiskosten, en kosten voor accommodatie.
 12. De Organisator kan de Wedstrijdprijzen vervangen door prijzen van een vergelijkbare waarde.
 13. Hoe worden de winnaars bekend gemaakt?

 14. Prijswinnaars worden via Facebook of Instagram op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Wedstrijdprijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere diensten.
 15. Op de Wedstrijdprijzen kan tot en met 14 October 2019 aanspraak worden gemaakt door de Prijswinnaars. Na deze datum vervalt iedere aanspraak op de Wedstrijdprijzen van rechtswege. Organisator behoudt zich het recht voor om voor de betreffende Wedstrijdprijs in dat geval een andere winnaar aan te wijzen.
 16. Privacy en persoonsgegevens

 17. Persoonsgegevens van Deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de Organisator.
 18. De Organisator kan de door de Deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens delen met derden ten behoeve van de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de Wedstrijdprijzen.
 19. Publiciteitsacties

 20. Prijswinnaars moeten bereid zijn om deel te nemen aan relevante publiciteitsacties rondom de Actie.
 21. Wijzigingen in de Spelvoorwaarden

 22. Deze Spelvoorwaarden kunnen door de Organisator te allen tijde worden gewijzigd. Gedurende de looptijd van de Actie worden deze Spelvoorwaarden niet ten nadele van de Deelnemers gewijzigd.
 23. De Actie mag door de Organisator op ieder moment worden gewijzigd, geschorst, ingetrokken of beëindigd.
 24. Toepasselijk recht

 25. Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 (de Gedragscode). Organisator handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.
 26. In de gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de Organisator.
 27. Contact

 28. Voor vragen of klachten omtrent de Actie kan schriftelijk contact worden opgenomen met de Organisator via [email protected].

Algemene Spelvoorwaarden voor de Disney On Ice Ticket Giveaway

Deze algemene spelvoorwaarden (de Spelvoorwaarden) van Kids Love Travel, gevestigd te Zandvoort, zijn van toepassing op het kleine promotionele kansspel “Disney On Ice ticket giveaway” dat zal plaatsvinden van 5 tot en met 12 oktober.

Deelname en Acceptatie van de Spelvoorwaarden

Deelname aan de Actie houdt volledige acceptatie van deze Spelvoorwaarden in. Indien u de Spelvoorwaarden niet accepteert, moet u niet deelnemen aan de Actie. De Organisator behoudt zich het recht voor Deelnemers (zoals gedefinieerd onder spelvoorwaarde 4) van de Actie uit te sluiten in geval van schending van deze Spelvoorwaarden.

Kosten en Deelnamecriteria

Aan de deelname aan de Actie worden door de Organisator geen kosten verbonden. Deelname aan de Actie staat open voor iedere persoon (een Deelnemer) die 18 jaar of ouder is en zich via Facebook en Instagram in de genoemde actie periode hiervoor heeft aangemeld.

Uitsluiting van Deelname

Uitgesloten van deelname zijn personen jonger dan 18 jaar en werknemers (of hun directe familie) van organisator of van enige andere onderneming die beroepsmatig betrokken is bij deze wedstrijd

Prijzen en Winnaars

Op 13 oktober wordt uit alle Deelnemers één willekeurige prijswinnaar (de Prijswinnaar) getrokken en worden de volgende prijzen verdeeld (de Wedstrijdprijzen): 4 Zilveren tickets voor Disney On Ice presenteert Magisch IJsfestival op vrijdag 27 december om 19.30 uur met een waarde van € 24,50 per ticket.

Extra Kosten en Vervanging van Prijzen

Eventuele bijkomende kosten en arrangementen zijn niet inbegrepen in de Wedstrijdprijzen. Dit omvat eventuele reisarrangementen (waaronder parkeren) en reiskosten, en kosten voor accommodatie. De Organisator kan de Wedstrijdprijzen vervangen door prijzen van een vergelijkbare waarde.

Notificatie van Prijswinnaars en Geldigheid van Prijzen

Prijswinnaars worden via Facebook of Instagram op de hoogte gebracht. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Wedstrijdprijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere diensten. Op de Wedstrijdprijzen kan tot en met 14 October 2019 aanspraak worden gemaakt door de Prijswinnaars. Na deze datum vervalt iedere aanspraak op de Wedstrijdprijzen van rechtswege. Organisator behoudt zich het recht voor om voor de betreffende Wedstrijdprijs in dat geval een andere winnaar aan te wijzen.

Privacy en Gegevensverwerking

Persoonsgegevens van Deelnemers worden verwerkt in overeenstemming met de privacyverklaring van de Organisator. De Organisator kan de door de Deelnemer bij inschrijving verstrekte persoonsgegevens delen met derden ten behoeve van de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de Wedstrijdprijzen.

Publiciteitsacties en Wijzigingen in de Spelvoorwaarden

Prijswinnaars moeten bereid zijn om deel te nemen aan relevante publiciteitsacties rondom de Actie. Deze Spelvoorwaarden kunnen door de Organisator te allen tijde worden gewijzigd. Gedurende de looptijd van de Actie worden deze Spelvoorwaarden niet ten nadele van de Deelnemers gewijzigd.

Wijzigingen en Beëindiging van de Actie

De Actie mag door de Organisator op ieder moment worden gewijzigd, geschorst, ingetrokken of beëindigd.

Toepasselijk Recht en Gedragscode

Op deze Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Deze Spelvoorwaarden zijn opgesteld met inachtneming van de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 (de Gedragscode). Organisator handelt in overeenstemming met deze Gedragscode.

Onvoorziene Omstandigheden en Contact

In de gevallen waarin deze Spelvoorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de Organisator. Voor vragen of klachten omtrent de Actie kan schriftelijk contact worden opgenomen met de Organisator via [email protected].

Vind je dit artikel leuk? Dan vind je deze artikelen waarschijnlijk ook leuk:

Nieuwsbrief

Volg ons

Plan je volgende vakantie