Search
Close this search box.

Kids Love Travel besteedt grote zorg en aandacht aan de samenstelling van haar website en de informatie die daarop wordt gepubliceerd. Desondanks staat Kids Love Travel er niet voor in dat de informatie die via deze site wordt verstrekt juist, volledig en actueel is, noch dat deze informatie geschikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt. Kids Love Travel garandeert noch ondersteunt de producten en diensten genoemd op haar site, en staat niet in voor de juistheid van de door de aanbieder daarvan verstrekte informatie of garanties. Ook is Kids Love Travel niet aansprakelijk voor (de inhoud van) websites waar op Kids Love Travel via hyperlinks of op andere wijze naar wordt verwezen.

Kids Love Travel kan de informatie op haar site zonder voorafgaande aankondiging aanpassen, aanvullen of verwijderen.

Kids Love Travel raadt haar bezoekers aan de via haar website verstrekte informatie altijd zelf te controleren op juistheid, volledigheid en actualiteit.

Het gebruik van deze website en van de informatie die hierop wordt gepubliceerd is geheel voor eigen risico. Kids Love Travel is niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade die verband houdt met het gebruik van haar website en de informatie die daarop wordt gepubliceerd.